Wada-Net:

Vandværker og enkelt forsyninger


PC Brøndboring A/S er gerne behjælpelig med dimensionering, udformning, opbygning og projektstyring af hele byggeprocessen, så vandværkets ønsker opfyldes til mindste detalje.

 

Indvinding

PC Brøndboring A/S kan dimensionere, levere og montere pumpeinstallationer, råvandsstationer, styring mv. Vi lægger stor vægt på driftsøkonomi og indvindingsstrategi. På den måde opnår vandværket bedst mulig indvinding, både hvad angår økonomi og forureningsrisiko på kildepladsen.

 

Rørarbejde gennem mere end 100 år

Hvad enten det drejer sig om renovering af et eksisterende rør eller fremstilling og montering af nye, kan PC Brøndboring A/S hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med med rørarbejde og løser en lang række opgaver.

 

Vandværker/-forsyning og landbrug

Hos PC Brøndboring A/S ved vi, præcis hvilke behov og krav der findes til rørinstallationer, alt efter hvilken kunde vi leverer service og ydelser til. Således kan vi både levere rørarbejde til vandværker/-forsyninger, der lever op til de høje krav, der stilles her, og vi kan udføre montering af rør til store som små forsyninger og landbrug.

 

Iltning og filtrering

PC Brøndboring A/S kan i samarbejde med filterproducenter levere og installere filteranlæg, så råvandet renses til en kvalitet, der lever op til gældende lovgivning om drikkevand. PC Brøndboring A/S renoverer både åbne filtre og trykfiltre. Renovering omfatter ofte udskiftning af filtermateriale, ventiler, styring, iltningsanlæg og skylleanlæg samt ændring fra manuel til fuldautomatisk drift på eksisterende anlæg.

 

Udpumpning

PC Brøndboring A/S kan dimensionere, levere og montere pumpeinstallationer, styring mv. Vi har fokus på udpumpningssikkerhed, så vandværket giver den bedst mulige forsyning til forbrugeren. PC Brøndboring A/S tilbyder levering og montering af alt fra udpumpning med en enkelt pumpe til større udpumpningsanlæg med styring, overvågning og dataopsamling. Styringer kan udføres fra simple relæstyringer til fuldt integrerede SRO-anlæg.

 

Generelt

PC Brøndboring A/S opbygger gerne et midlertidigt vandværk, så forsyningen til forbrugerne ikke afbrydes under byggeprocessen. Driftsikkerhed og arbejdsmiljø er i højsædet under alle installationer. De enkelte installationer kan udføres i PE, rustfri eller galvaniseret rørføring.

 

Wada-Net: Administrer vandværket hjemmefra

Læs om Wada-Net, en online løsning, der gør det muligt at overvåge vandværket hjemmefra.

Kontakt PC Brøndboring A/S på mail eller telefon, så finder vi sammen en løsning.

 

CVR: 3933 0016 | Sitemap | Cookiepolitik
Top