Wada-Net:

Hvad er en kildeplads?


Kildepladsen er:

  • Området hvor boringerne til vandforsyningen bliver placeret
  • Kildepladsen er stedet, hvor boringen bliver placeret.
  • Kildepladsen er et geografisk område, hvor der er placeret en eller flere boringer.

 

Bevarelse af kildeplads

En række spørgsmål rejser sig, når tallene fra vandprøverne overskrider grænseværdierne i din vandforsyning:

  • Hvad skyldes problemerne?
  • Skal kildepladsen nedlægges?
  • Hvad kan der gøres?

 

Søg rådgivning og sparing ang. din kildeplads hos PC Brøndboring A/S. Vi kan besvare dine spørgsmål og mange flere.

 

Separationspumpning

Forurening opstår sjældent, når vand trænger ind nedefra. Det skyldes, at vand, der ligger i de øvre jordlag, oftere er mere forurenet end vand, der ligger dybere. Forurening skyldes ofte vand fra boringes nærområde, der trænger ned i den øvre del af filteret.

En separationspumpning fjerner vandet i den øvre del af filteret, mens vandet, som trænger ind i den nedre del af filteret, vil være renere og kan pumpes videre til vandværket. Separationspumpning er et rentabelt og oplagt alternativ til at lave en ny kildeplads.

 

Overboring

Fjernelse af eksisterende forerør med efterfølgende sløjfning eller udbygning af boringen. Denne proces er ofte væsentligt billigere end etablering af ny kildeplads. Nitratproblemer? Har du problemer med et højt nitratindhold, vil en ny indvindingsstrategi gøre kildepladsen brugbar igen.

Et eksempel: Prøver udtaget med separationspumpning viste et nitratindhold på 42mg/l i bundvandet og 62 mg/l i topvandet. Ved at udbygge den åbne kalkboring lykkedes det at bringe nitratindholdet ned under 50 mg/l.

CVR: 3933 0016 | Sitemap | Cookiepolitik
Top