Wada-Net:

Sløjfning af boring og brønd


Det er vigtigt at få sløjfet gamle og ubrugte brønde og boringer, så de ikke forurener drikkevandet. Hos PC-Brøndboring tilbyder vi sløjfninger af alle overflødige boringer og brønde efter gældende regler og forskrifter.

 

Autoriseret brøndborer

Når en gammel brønd skal sløjfes, er det vigtigt at få arbejdet udført af en professionel, da der er mange forskellige regler at holde styr på. Blandt andet skal sløjfningen indberettes til myndighederne. Hos PC-Brøndboring har vi mange års erfaring med arbejdet, og alle vores brøndborere har enten A- eller B-bevis, som det er påkrævet. Med os er du sikret, at arbejdet bliver udført, så du lever op til dine forpligtelser som grundejer.

 

Sløjfning er for eksempel nødvendig, når…

  • En ejendom tilsluttes et vandværk i stedet for en drikkevandsboring
  • Hvis jordvarme udskiftes med fjernvarme
  • En boring ikke er tilstrækkeligt tætnet

 

Undgå forurenet drikkevand

Hvis du ikke får sløjfet en gammel vandboring, kan den fungere som et dræn, hvor forurenet vand fra jordoverfladen siver ned til grundvandet. De gamle brønde og boringer kan nemlig meget let transportere forurening ned til grundvandsmagasinerne, og det vil true det danske drikkevand, som er noget af det reneste i hele verden. Det er derfor meget vigtigt, at du ringer til en certificeret brøndborer, når en boring bliver overflødig.

Læs også omkring regenerering af boringer.

Vogn til sløjfning af brønde og boringer

CVR: 3933 0016 | Sitemap | Cookiepolitik
Top