Wada-Net:

PC Service til vandværker


Som bestyrelse eller daglig leder af et vandværk skal man holde sig ajour med vandværkets øjeblikkelige driftstilstand for at sikre brugernes/medlemmernes forsyningssikkerhed, vandværkets driftsøkonomi, opfyldelse af miljøkrav mm.

 

Fuld kontrol over driftstilstanden på hele vandværket

Med PC service er det muligt at få kontrolleret driftstilstanden på hele vandværket eller blot på enkelte funktioner. Med PC service kan der blive foretaget kapacitetsmålinger på råvandspumper, udpumpningsanlæg, kontrol af råvandsledninger, filtre, kompressor, kildeplads, vandværksbygninger mm. På grundlag af de indhentede oplysninger udarbejder PC Brøndboring A/S en rapport, der:  

1. beskriver vandværkets tilstand ved boringer, råvandspumper, udpumpningsanlæg, filtre, bygninger m.m.  

2. giver mulighed for at gribe ind, før fejl bliver akut  

3. giver mulighed for bedre driftsøkonomi på vandværket  

4. giver mulighed for minimering af forureningsrisikoen på kildepladsen  

5. giver mulighed for at komme med i PC pumpeservice  

6. beskriver forslag til afhjælpning af evt. fejl og mangler samtidig med, at der vedlægges et overslag på omkostninger ved udbedring af disse.  


Rapporten afleveres i papirformat og vi vil meget gerne aflevere og gennemgå den personligt evt. på bestyrelsesmøde eller lign. PC service giver: - størst mulig effektivitet på vandværket - størst mulig sikkerhed mod sammenbrud - størst mulig oppumpning ved mindst muligt energiforbrug - størst mulig beskyttelse af kildepladsen. 

Kontakt os i dag

For at høre mere om PC Service og hvad vi kan tilbyde dig i service til vandværker, er du mere end velkommen til at kontakte os på mail eller ringe på 97 53 52 22.

 

Service til vandværk

CVR: 3933 0016 | Sitemap | Cookiepolitik
Top