Wada-Net:

Varmepumpeordningen


Kvalitet er nøglen til et godt varmeanlæg

Vær særligt opmærksom på disse to forhold, inden du vælger leverandør/forhandler af dit anlæg:

Varmepumpen bør være typegodkendt (helst af en uvildig instans) så den opfylder gældende normer, standarder og dokumentationskrav.

Installatøren skal være tilsluttet Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører, i daglig tale "VarmePumpeOrdningen" eller blot VPO.

For at få det størst mulige udbytte af en varmepumpeanlæg er det vigtigt, at det har den rette størrelse, samt at det er dimensioneret, installeret og vedligeholdt korrekt. For at sikre dette blev Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører etableret i 1994.

 

Ordningen har til formål:

  • At minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper 
(lav miljøbelastning).
  • At tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse 
(VarmePumpeOrdningen).
  • At tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid 
(god privatøkonomi).

 

For at blive registreret som medlem af ordningen skal varmepumpeinstallatørfirmaet benytte et kvalitetsstyringssystem. Herudover kræves det, at de installatører, der udfører installationerne, skal have et varmepumpebevis. Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver.

 

CVR: 3933 0016 | Sitemap | Cookiepolitik
Top